Повідомлення о річних Загальних зборах акціонерів
06.03.2018
ПрАТ «Укртранслізинг» (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів.
ПрАТ «Укртранслізинг» шукає аудитора
15.02.2018
В рамках щорічного відкритого конкурсу, Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія« Укртранслізинг» шукає аудитора для надання аудиторських послуг у формі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ