ПрАТ «Укртранслізинг» шукає аудитора

15.02.2018

В рамках щорічного відкритого конкурсу, Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія« Укртранслізинг» шукає аудитора для надання аудиторських послуг у формі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ, а саме:

  • перевірка річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2018 звітний рік зі складанням аудиторського висновку щодо підтвердження фінансової звітності згідно вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також підготовка річного звіту для подачі в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
  • щоквартальна перевірка правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі вищевикладеного, просимо всіх зацікавлених аудиторів в термін до 28.02.2018 року надати комерційну пропозицію по вартості і умовам надання аудиторських послуг.

Комерційні пропозиції приймаються по факсу на номер (044) 284-23-00 або на електронну адресу office@utl.com.ua.