Повідомлення про внесення змін до статуту

13.04.2018

11 квіиня 2018 року на річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» прийнято рішення про викладення статуту у новій редакції.
Зміни до статуту пов'язані, в тому числі, зі зміною прав акціонерів
.