Загальні Збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» не відбулися у зв’язку з відсутністю кворуму

24.04.2020

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» повідомляє Вас, що 23 квітня 2020 року о «10» год. «00» хв. мали відбутися річні Загальні Збори акціонерів Товариства.
Проте, такі річні  Загальні Збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» не відбулися  у зв’язку з відсутністю кворуму загальних зборів акціонерів, оскільки відповідно до протоколу реєстраційної комісії від 23.04.2020 р. №2 про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» в термін, визначений для реєстрації не зареєструвалося жодного акціонера (їх представників).

З повагою,                                                                
Генеральний директор                                                                                              

П.В. Татарець