Повідомлення про отримання пропозиції акціонера АТ «Укрзалізниця»

15.10.2020

АКЦІОНЕРАМ
ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»


Повідомлення про отримання пропозиції
акціонера АТ «Укрзалізниця»

    ПрАТ «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, далі – «Товариство») повідомляє про те, що 12.10.2020 р. Товариством було отримано пропозицію акціонера АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код 40075815) від 09.10.2020 р. №Ц-3/8-80/3254-20 (вх. ПрАТ «Укртранслізинг» від 12.10.2020 р. №УТЛ-281) щодо проекту рішення по питанню порядку денного Загальних зборів Товариства «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2019 рік», які відбудуться 04 листопада 2020 року о «10» год. «00» хв.,  наступного змісту:

«9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2019 рік, що складає 9 119 700,00 грн., до резервного капіталу Товариства.
9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2019 рік, а саме 91 197 000,00 грн., на виплату дивідендів згідно вимог чинного законодавства.
9.3. Суму чистого прибутку за 2019 рік, що залишиться після відрахування до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства.».

Пропозиція акціонера АТ «Укрзалізниця» від 09.10.2020 р. №Ц-3/8-80/3254-20 щодо проекту рішення по питанню порядку денного Загальних зборів Товариства «Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2019 рік» внесена акціонером Товариства, який володіє більш як 5 відсотками голосів, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

    Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.utl.com.ua.