Інформація про загальну кількість акцій, а також голосуючих акцій

20.04.2021

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 16.04.2021 р., загальна кількість акцій становить 13 216 010 штук, кількість голосуючих акцій становить 13 216 000 штук.