«ПРАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» шукає аудитора»

06.05.2021

В рамках щорічного відкритого конкурсу, Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія« Укртранслізинг» шукає аудитора для надання аудиторських послуг у формі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ, а саме:

 - перевірка річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2021 звітний рік зі складанням аудиторського висновку щодо підтвердження фінансової звітності згідно вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

 - щоквартальна перевірка правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі вищевикладеного, просимо всіх зацікавлених аудиторів в термін до 14.05.2021 року надати комерційну пропозицію по вартості і умовам надання аудиторських послуг.

Комерційні пропозиції приймаються по факсу на номер (044) 284-23-00 або на електронну адресу office@utl.com.ua