ПрАТ «Укртранслізинг» шукає аудитора

08.01.2024

В рамках щорічного відкритого конкурсу, Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» шука⭉ аудитора для надання аудиторських послуг у формі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ, а саме:

  • перевірка річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності за 2024 звітний рік зі складанням аудиторського висновку щодо підтвердження фінансової звітності згідно вимог Національної комісії, що здійсню⭉ державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та підтвердження фінансової звітності складеної на основі таксономії UA МСФЗ XBRL згідно вимог законодавства;
  • щоквартальна перевірка правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

На підставі вищевикладеного, просимо всіх зацікавлених аудиторів в термін до 19.01.2024 року надати комерційну пропозицію по вартості і умовам надання аудиторських послуг.

Комерційні пропозиції приймаються по факсу на номер (044) 284-23-00 або на електронну адресу office@utl.com.ua