Відбулися річні Загальні збори акціонерів лізингової компанії «Укртранслізинг»

15.03.2013

14 березня 2013 відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг». Було розглянуто ключові питання діяльності компанії, підведено підсумки минулого року, визначено напрямки подальшого розвитку.

Генеральний директор компанії Петро Татарец представив звіт про діяльність компанії в 2012 році з основними фінансовими показниками. Чистий прибуток компанії склав 22 млн. 144 тис. грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 405 млн. 349 тис. грн. Собівартість реалізації продукції лізингової компанії — 326 млн. 562 тис. грн. Валовий прибуток — 78 млн. 787 тис. грн.

Рішенням Загальних зборів акціонерів було затверджено фінансову звітність компанії за 2012 рік, звіт Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Одним з ключових для обговорення було питання розподілу прибутку та виплати дивідендів. За рішенням Загальних зборів акціонерів 5% прибутку відповідно до Статуту буде спрямовано до Резервного фонду компанії, частина (як того вимагає українське законодавство) — на виплату дивідендів (30% від чистого прибутку). Сума чистого прибутку після виплати дивідендів залишається в розпорядженні Товариства.

Крім того, було обрано членів Наглядової ради та Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради увійшли Володимир Мезенцев, Олександр Наконечний, Олена Симоненко, Юрій Плотніков, Руслан Какурін, Сергій Зазорін і Олександр Доценко

Довідка

ПАТ "Лізингова компанія" Укртранслізинг "- найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ "Лемтранс" — 49,9584% акцій, Фонд державного майна України — 47,669% акцій, Корпорація "Міжрегіональний Промисловий Союз" — 2,3267% акцій, а також інші фізичні особи.