«Укртранслізинг» провів річні загальні збори акціонерів

29.04.2014

ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» провело річні загальні збори акціонерів, до порядку денного якого було включено річний звіт Товариства за 2013 рік, звіт Ревізійної комісії , питання розподілу прибутку та виплати дивідендів, а також визначення ключових напрямків діяльності на 2014 рік.

Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів , робіт , послуг) за звітний період склав 787 млн. 863 тис. грн. Собівартість реалізації продукції Групи — 491 млн. 873 тис. грн. Валовий прибуток — 295 млн. 990 тис. грн.

Крім цього на зборах акціонерів було прийнято рішення про розподіл нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2013 року.

Розподіл відбувалося відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахувань частини прибутку , що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово- господарської діяльності у 2013 році господарських товариств , у статутному капіталі яких, є корпоративні права держави» із внесеними змінами , згідно з постановою Кабінету міністрів України від  01 квітня 2014 року.

Так , на виплату дивідендів було спрямовано 50% від нерозподіленого прибутку 2013 року. Загальна сума дивідендів за 2013 складе 12 млн. 218 тис. грн.

Крім того, у 2013 році « Укртранслізинг » перерахував до державного бюджету 22 млн. 137 тис. грн. податку на прибуток.

Виступаючи перед акціонерами та відповідаючи на питання про перспективи розвитку «Укртранслізинг» , генеральний директор компанії Петро Татарец зазначив, що, незважаючи на складну економічну ситуація в країні, компанія зберігає стійке фінансове становище і продовжує справно платити податки в бюджет усіх рівнів. Компанія успішно розвиває основні напрямки роботи , в числі яких залізничний лізинг , лізинг авіатехніки та лізинг автомобільного транспорту. На даний момент в структурі портфеля «Укртранслізинг» ключовими сегментами є: залізничний транспорт — питома вага 98,8 %; легковий , вантажний транспорт та спец. техніка — питома вага 1,8 %.