Укртранслізинг проводить конкурс на право оренди 300 піввагонів

07.04.2016

Публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» оголошує про проведення конкурсу на право оренди 300 напіввагонів.

Інформація про об’єкт оренди: Напіввагони моделі 12-9745 ТУ У 35.2-01124454-032-2004.

Кількість – 300 од.

Об’єкти оренди є власністю ПАТ «Укртранслізинг» (Орендодавець)

 Основні умови договору:

 1. Договір оренди укладається на термін 1 календарний рік;
 2. Полігон курсування вагонів: в межах України  (внутрішньому, експортно-імпортному сполученнях, транзитні перевезення територією України), а також СНД та Балтії;
 3. Початковий (стартовий) розмір орендної плати: 170 грн без ПДВ за один вагон за добу;
 4. Вагони використовуються тільки для перевезення вантажів, що дозволяється перевозити  в вагонах згідно з Правилами перевезень вантажів залізничним транспортом України та угодами про залізничні міжнародні сполучення.

 Забороняється використовувати орендовані вагони для перевезення небезпечних вантажів (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 № 1430).

 Орендар зобов’язаний:

 • забезпечити збереження вагонів;
 • підтримувати вагони у справному стані;
 • здійснювати утримання вагонів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримуватися правил охорони праці, підтримувати належні умови експлуатації та технічного стану вагонів;
 • забезпечувати доставку вагонів до місця ремонту в разі їх несправності;
 • за свій рахунок проводити технічне обслуговування вагонів;
 • забезпечити правильність нанесення написів і трафаретів;
 • забезпечити цілодобовий диспетчерський контроль за просуванням і знаходженням вагонів і надання даної інформації на вимогу Орендодавця.

 Кваліфікаційні вимоги щодо конкурсантів:

 • досвід робити на ринку України більше 2-х років;
 • наявність досвіду організації перевезень вантажів у на піввагонах;
 • наявність досвіду роботи з організації перевезень чи оперування рухомим складом;
 • наявність диспетчерського управління або іншої можливості здійснювати цілодобовий контроль за просуванням і знаходженням вагонів.

Конкурсант, при подачі пропозиції конкурсних торгів (заявки), повинен надати забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Таке забезпечення здійснюється шляхом внесення завдатку у розмірі оплати за перший місяць оренди 300 напіввагонів за стартовим розміром орендної плати, вказаної у цьому оголошенні.

Підтвердженням надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів є факт зарахування грошових коштів на рахунок Орендодавця.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається Орендодавцем учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення у разі:

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів (заявки) до закінчення граничного строку її подання;
 • укладення договору з іншим учасником, що став переможцем конкурсних торгів;
 • закінчення конкурсних торгів у разі неукладання договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів(заявки).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається учаснику у разі:

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання
 • непідписання договору учасником, що став переможцем процедури торгів

Якщо учасник виграв конкурс, та з ним було укладено договір — сума забезпечення пропозиції конкурсних торгів зараховується у рахунок орендних платежів по договору.

Для участі у конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:

 1. Заявку про участь у конкурсі;
 2. Звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
 3. Довідку учасника про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
 4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписки з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 5. Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 6. Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту/положення/ засновницького договору/установчого акту);
 7. Копія документів, що підтверджують повноваження посадових осіб (протокол, наказ, рішення);
 8. Ідентифікаційні дані посадових осіб, які мають розпоряджатися рахунками та майном (копія сторінок паспорту, де вказані паспортні дані, а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру);
 9. Копія документу, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 10. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного податку;
 11. Копії відповідних ліцензій або патентів та дозволів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) або передбачає видачу дозвільних документів  відповідно до чинного законодавства України;
 12. Копія документу, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку;
 13. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі, розмір їх частки, а також відомості що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи.

Відомості про органи управління юридичної особи та їх склад.

Учасник має повідомити про засоби зв’язку з ним.

Конкурсні пропозиції (заявки) мають містити:

 • пропозиції щодо розміру орендної плати;
 • додаткові пропозиції щодо зобов’язань та інших можливих положень за договором оренди;
 • відомості щодо відповідності конкурсанта кваліфікаційним вимогам.

Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою товариства.

Заявки приймаються поштою або нарочно за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 32-г, оф. 8, тел. (044) 284-23-00

Банківські реквізити Орендодавця для надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів:

р/р 26009962486423 в Київському відділенні №17 ПАТ «ПУМБ», м. Київ МФО 334851

Орендодавець приймає заявки на участь у конкурсі з 13.04.2016 по 28.04.2016.

Після закінчення строку прийому заявок на участь у конкурсі, Орендодавець розглядає надані пропозиції та перевіряє надані дані щодо відповідності кваліфікаційним вимогам конкурсу. У разі відповідності вимогам, викладеним у цьому оголошенні, переможцем конкурсу вважається конкурсант, запропонувавший найбільший розмір орендної плати. У випадку, коли два, або більше кандидатів запропонували однаковий розмір орендної плати, проводяться конкурсні торги за принципом аукціону за участю таких кандидатів, про що їм буде додатково повідомлено.

У період з 28.04.2016 по 29.04.2016, Орендодавець оголосить на своєму сайті переможця конкурсних торгів.