Повідомлення про позачергові Загальні збори акціонерів

02.09.2016

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (далі – Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 03 жовтня 2016 року о 10:30 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-г, офіс 8.

 

Реєстрація акціонерів почнеться о 10:00 і закінчиться о 10:20.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде сформовано станом на 24 год. 27.09.2016 р. Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

 

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів:

1.   Про обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

«1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб;

1.2. Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування;

1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи позачергових Загальних зборів Товариства».

2.   Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;

2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому та другому питанню порядку денного, провести голосування після обговорення другого питання: «про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства»; по третьому, четвертому, п’ятому, шостому та сьомому питанню порядку денного провести голосування після обговорення сьомого питання: «Про призначення осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення»;

2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин;

2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин.».

3.   Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«3.1. Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Полторацького Миколи Михайловича;

3.2. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Марковцева Юрія Юрійовича;

3.3. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Діденко Вячеслава Анатолійовича;

3.4. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Федорко Івана Петровича;

3.5. Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бобрика Володимира Івановича.».

4.          Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«4.1. Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «Укртранслізинг».

5.   Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.

Проект рішення:

«5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства;

5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджені договори з членами Наглядової ради від імені Товариства.».

6.   Про виправлення технічної описки у протоколі річних Загальних зборів Товариства від 22.03.2016 р.

Проект рішення:

«6.1. На сторінці 11 Протоколу річних Загальних зборів Товариства від 22.03.2016 р., у стовпчику «Кількість відданих голосів», напроти кандидата – Бужор Олександра Яковича, цифри «15 749 894» замінити цифрою «3»; напроти кандидата – Бобрика Володимира Івановича, цифру «3» замінити цифрами «15 749 894».

7.           Про призначення осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

Проект рішення:

«7.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку».

 

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою  www.utl.com.ua.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-г, офіс 8. В день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-г, офіс 8, із письмовою заявою на ім’я Товариства.

Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №167 від 02.09.2016 року.